Dorohoi News Logo

Asociaţia „Mugurelul” Dorohoi, obţine finanţare de peste 90.000 Euro pentru un proiect transfrontalier

Program de cooperare Transfrontalier

În cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3 „Cooperare de la om la om”, licitaţia 2009, Asociaţia „Mugurelul” Dorohoi implementează proiectul „Parteneriat pentru promovarea tradiţiilor culturale în rândul tinerilor”, având ca partener Universitatea Naţională ,,Yury Fedkovych’’ din Cernăuţi, Ucraina.
           
Perioada de implementare a proiectului este Martie 2011-Iunie 2012.
În conformitate cu Acordul de parteneriat, anexa la contractul de finanţare, prin acest proiect se doreşte a se aduce o contribuţie la promovarea tradiţiilor şi a moştenirii culturale comune în rândul tinerei generaţii, cu impact asupra cooperării transfrontaliere.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: cunoaşterea tradiţiilor culturii populare şi stimularea creativităţii artistice pentru formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii, precum şi organizarea de manifestări culturale cu un vizibil caracter transfrontalier. Aceste obiective vor fi atinse prin următorul grup de activităţi:
·    Schimburi de informaţii între instituţiile de învăţământ muzical membre ale reţelei de colaborare;
·    Alcătuirea formaţiilor artistice, din rândul tinerelor talente, care vor participa la manifestările culturale organizate în cadrul proiectului;
·    Organizarea de manifestări culturale cu un vizibil caracter transfrontalier (organizarea unui festival în România şi a unei caravane folclorice cu traseu în 3 locaţii din regiunea Cernăuţi, Ucraina, având ca tematică arta interpretativă a muzicii populare, incluzând şi acţiuni pentru diseminarea informaţiilor în zona proiectului).

În perioada Aprilie – Mai 2011, urmează a fi implementate activităţi de pregătire a cadrului de desfăşurare a proiectului, cum ar fi: achiziţionarea serviciilor şi a unor echipamente pentru dezvoltarea instituţională a aplicantului, nominalizarea grupului ţintă şi extinderea reţelei de informare şi comunicare, elaborarea materialelor de diseminare a informaţiilor, detalierea convenţiilor cu reprezentanţii administraţiilor publice locale cu privire la organizarea manifestărilor transfrontaliere, precum şi la popularizarea rezultatelor proiectului.
             
Pentru Asociaţia „Mugurelul”, proiectul reprezintă o nouă experienţă în implementarea finanţărilor europene şi, în acelaşi timp, un nou pas în dezvoltarea relaţiilor de cooperare transfrontalieră cu partenerul din Ucraina, cu efecte asupra colaborării pe termen lung între cele două instituţii. Prof. Marcel Dupu, preşedinte al Asociaţiei „Mugurelul” Dorohoi, coordonator proiect (DorohoiNews.ro)


Autor: DorohoiNews.ro

 

cultura
Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web