Dorohoi News Logo

Rugăminte: Parohia „Naşterea Maicii Domnului” - Satu Nou Dorohoi

Capture

Preot  Şoptică Ciprian paroh la Parohia „Naşterea Maicii Domnului” -Satu Nou Dorohoi, cu deosebit respect vin cu rugămintea stăruitoare de a dispune de acordarea unui mic ajutor financiar, în vederea continuării şi finalizării bisericii noi din parohie cu hramul “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”.

Cunoscând preocupările dumneavoastră pentru valorile spirituale ale poporului nostru, având în vedere poziţia dumneavoastră faţă de cele sfinte, nădăjduim că nu veţi rămâne nepăsători la doleanţele noastre, întrucât nevoile materiale se suprapun cu cele spirituale.

Vă mulţumim şi vă rămânem veşnic recunoscători şi permanent rugători către Bunul Dumnezeu şi credem că  veţi încerca să ne ajutaţi pentru a putea continua şi finaliza lucrările începute.

Acum când ni se oferă marea şansă de a deveni, precum vrednicii de pomenire strămoşii noştri, ctitori de sfinte lăcaşuri, ne-am bucura nespus să avem fericita ocazie de a trece cu litere aurite, pe placa de marmoră şi numele dumneavoastră, ştiind că la orice slujbă sunt pomeniţi ctitorii şi binefăcătorii noştri.

Puteţi îndemna la un ajutor pentru construirea bisericii noastre pe toţi cei din jurul dumneavoastră: părinţi, copii, rude, angajaţi, prieteni. Doar dacă doriţi, puteţi deveni ctitori şi veţi fi scrişi în cartea de ctitorie a bisericii şi  veţi fi pomeniţi tot timpul cât se va sluji în această biserică.

Asigurăm chitanţă pentru decontare donaţii şi contract de sponsorizare. Aşteptăm un răspuns pozitiv sau negativ la email [email protected]
Informaţii de contact Pr. Soptica Ciprian:  0745.52.10.18.
Evoluţia construcţiei bisericii poate fi urmărită pe site-ul parohiei: http://parohiasatunou.blogspot.com
Contribuiţi cu o cărămidă! Dumnezeu să vă răsplătească.
Cont bancar RO 90 BRDE 070 SV 0338 555 0700  BRD Dorohoi.
        
Vă mulţumim anticipat şi vă asigurăm de deosebită noastră consideraţie, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate şi mult spor în activitatea dumneavoastră, iar din partea noastră neîncetate rugăciuni sincere şi un gând curat pentru cei dragi.
        
Cel ce se roagă şi osteneşte pentru această biserică a lui Hristos,
                                                                            Preot Paroh Şoptica Ciprian.
  “Pentru Casa Domnului Dumnezeului nostru, am dorit cele bune Ţie!”   (Psalmul 121,10) (DorohoiNews.ro)

cultura
Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web