Dorohoi News Logo

Constanța Abalașei Donosă: Sub semnul prețuirii

Crin - acuarela

Consider că printre cele mai mari branduri ale antologiei internetului, GOOGLE, ocupă un loc de frunte. Spun acest lucru, fiindcă nu mi-am putut imagina tumultul ingenios al ideiilor sale , până la îngemănarea frumuseții reale, îmbinat cu tumultul de cuvinte precum inflexiunile de raze ale curcubeului, ce ne desfată ochii și mintea. Google este și va rămâne un mare simbol al brandului românesc, ori a lumii.

Pentru mine , GOOGLE, înseamnă, simplism, diafan, brand. Prin tot ceea ce face, Google, reconstruiește și reânnoiește atât de armonois, lucruri și fapte spre a nu fi uitate, învăluindu-ne de cele mai multe ori sufletele , într-o candoare primară.

Nu de mult timp, s-au închis zilele de sărbătoate dedicate marelui nostru muzician George Enescu - împlinirea a 130 de ani de la nașterea compozitorului -  zile ce au fost patronate de Marele Google și organizate de către Muzeul Județean de Istorie din Botoșani, condus de d-na prof. Lucica Pârvan. La Muzeul George Enescu din Dorohoi, precum și la Casa Memorială de la Liveni, actori ai scenei românești precum și interpreți de elită ai scenei lirice, au făcut din aceste zile adevarate sărbători, ușor de uitat. 

Cinste marelui Brand Google, cât și al oamenilor de cultură al acestui județ, care au știut ca de fiecare dată să pună-n valoare marile personalități ele neamului nostru românesc; oameni de mare spirit, care prin întreaga lor creație, muncă și talent, au impus România și județul Botoșani, pe tărâmul culturii europene și nu numai.

Sunt fericită că mi-am putut aduce și eu aportul alături de alte nume de prestigiu ale culturii noastre, prin expoziția mea de grafică în peniță, închinată marelui Enescu, numită Omagiu lui Enescu .
Fără esența brandului Google...care a știut să facă din aceste zile de poezie, muzică și expoziție de grafică o adevarată simbioză...puțin s-ar fi știut.

Mulțumesc Google, din inima graficilor mele în peniță ! Mulțumesc Google, ești o realitate, ești un mare brand ! Mulțumesc Google, fiindcă-mi dai posibilitatea să-mi spun un ultim gand de tristețe amară în suflet, auzind că județul Botoșani, nu este trecut pe lista județelor în care să existe turism, case meoriale, multe obiective istorice sau tradiție populară autentică ( folclor, cusături și țesătiri, împletituri și ceramică ).

În documentele lor, marii cronicari, scriu despre Botoșani, existând de prin secolul XIV. Mărturie stau bisericile Sf.ierarh Nicolae –Popăuți, și Sf. Hicolae din Dorohoi – ctitorii ale Voievodului  Ștefan cel Mare. Sfintele Mănăstiri Agafton și Vorona, să nu mai vorbim de multe descoperiri din neolitic . Cetatea  traco-getică de la Stâncești, este un reper de mare valoare pentru multi arheologi din Europa.

Istoricul Nicolae Iorga, poetul nepereche Mihai Eminescu, marele compozitor, dirijor și profesor George Enescu cât și pictorul nemuritoarelor flori și peisaje Ștefan Luchian, se confruntă cu județul Botoșani, iar identitatea lor de aici se trage. Sunt sigură că mersul timpului, precum fapta omului, va racorda județul Botoșani, acolo unde îi este locul pe cinste – mare potențial turistic și cultural.
Sunt sigură că toate aceste posibile fericiri date de Brandul Google, vor deveni realitate! (DorohoiNews.ro)

cultura
Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web