Dorohoi News Logo

Tradiții ibăneștene remarcante la Târgul de Paști - FOTO

Fotografia 1

Meșteșugul popular ibăneștean a excelat miercuri, 21 aprilie 2021, în cadrul Târgului de Paști organizat de către Primăria Municipiului Dorohoi. 

Prima ediție a Țârgului de Paști din Dorohoi a fost inaugurată în prezența meșterilor populari ibăneșteni Țîrliman Elena și Aiacoboaie Mihaela, alături de referentul cultural Viorel Aiacoboaie. Meșteșugurile artistice tradiționale românești se bucură de continuitate între generații în comuna Ibănești, iar participarea activă la târgurile de specialitate reprezintă o oportunitate deosebită de a promova zestrea de suflet a ibăneștenilor.
 
Cu fiecare ocazie, țesătoarele își prezintă cu mândrie lucrările casnice executate cu multă dragoste, bucurie și migală, pentru a fi cunoscute de lumea-ntregă.

Doamna Ileana Ţârliman este o creatoare şi păstrătoare de tradiţie strămoşească fiind cunoscută ca o pricepută ţesătoare la cele două tipuri de război: vertical şi orizontal. An de an îmbogăţeşte tezaurul folcloric al Ibăneştiului cu  scoarţe şi covoare tradiţionale învăluite într-un colorit armonios, un adevărat belşug de frumuseţi şi simboluri arhaice.

O plăcere şi o pasiune deosebită pentru arta tradiţională se regăseşte şi la doamna Aiacoboaie Mihaela care, cu multă sârguinciozitate şi dăruire a reuşit să înveţe abecedarul acestor meşteşuguri tradiţionale româneşti care fac cinste comunei. „Să ne iubim tradițiile și obiceiurile, să ne prețuim valorile.”, afirmă doamna Aiacoboaie Mihaela.

„Prezenţa meşterilor populari ibăneşteni la astfel de târguri este o dovadă vie că Ibăneştiul este un izvor nesecat de tradiţii şi obiceiuri. Comuna Ibănești a răspuns pozitiv invitației de a participa la prima ediție a Târgului de Paști.Este un prilej frumos de a ne prezenta tradițiile pe care le-am păstrat cu sfințenie din moși strămoși. Avem meșteri populari implicați activ în dezoltarea și promovarea culturii ibăneștene, cu ajutorul cărora reușim să transmitem și tinerei generații cele mai vechi îndeletniciri. Întreaga comună este mândră de activitatea pe care o desfășoară, îi susținem și împreună construim pagini unice de istorie din viața satului ibăneștean.”, a spus d-nul primar ing. Romică Magopeţ.

cultura
Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web