Dorohoi News Logo

IHTIS: Apel la promptitudine şi seriozitate – ne dorim un festival al bucuriei izvorâte în lume prin Naşterea Mântuitorului.

IHTIS pt presa.

„Dacă până acum acţiunile Proiectului CE POT FACE EU PENTRU COMUNITATE nu au necesitat cunoaşterea cu mult înainte a participanţilor, Festivalul de Colinde şi Datini Ortodoxe care urmează impune o formă mai amănunţită de cunoaştere îndeosebi a numărului şi vârstei colindătorilor, pentru a şti cu exactitate pentru ce categorii de vârstă vom achiziţiona premiile şi darurile ce le vom oferi” – ne informeză coordonatorul proiectului, Mihaela Mihăescu.

În vederea bunei desfăşurări a acestei manifestări, vă rugăm să vă încadraţi în cerinţele formulate de organizatori:
- Pot participa atât grupuri de colindători cât şi concurenţi individuali, promovând repertorii adecvate tematicii festivalului – colinde şi datini ortodoxe de Crăciun;
- Participanţii cu şi fără dizabilităţi pot avea vârste cuprinse între 8 şi 25 ani;
- Fiecare participant individual sau grup de colindători trebuie să prezinte în concurs 2 (două) colinde;
- Grupul de colindători poate fi alcătuit din maximum 10 persoane.
- Evoluţia pe scenă trebuie să se încadreze în maximum 12 minute, incluzând în acest timp şi momentele referitoare la intrarea, ieşirea şi prezentarea participantului sau grupului;
- Ţinuta propusă este costumul popular, excepţie făcând instituţiile şcolare sau culturale care au o ţinută specifică, reprezentativă, grupului de participanţi.
- Membrii juriului vor evalua: prezenţa scenică, autenticitatea, interpretarea.

Vă rugăm să trimiteţi până vineri, 18 noiembrie 2011, prin mail [email protected], formularul de înscriere în festival, completat cu următoarele informaţii:
• Numele concurentului sau grupului de colindători;
• Numărul de participanţi (maxim 10 / grup);
• Repertoriul
• Minutajul;
• Numele profesorului instructor;
• Date de contact – mail/tel.

Începând din 19 noiembrie 2011, NU SE VOR MAI FACE ÎNSCRIERI pentru ediţia 2011 a Festivalului TREC MAGII PRIN VATRA MOLDOVEI.
(DorohoiNews.ro)

cultura
Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web