Dorohoi News Logo

Creștinii ibăneșteni în zi de sărbătoare

biserica Înălțarea Domnului Ibănești

Duminică 6 noiembrie 2011 biserica „Înălțarea Domnului” Ibănești s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare. Într-un cadru solemn după oficierea Sfintei Liturghii poporenii plaiurilor Măgurei au serbat 90 ani de când prin mila lui Dumnezeu și prin osârdia preotului Nicolae V. Hodorabă s-a sfințit o nouă poartă către Dumnezeu prin care creștinii ibăneșteni să găsească mai ușor calea spre împărăția cerurilor.

Cu această ocazie s-a dorit ca ibăneștenii să nu treacă ușor cu vederea împlinirea a nouă decenii în care credința și dragostea față de credința ortodoxă și Biserica lui Hristos s-a materializat prin fapte și jertfelnicie. De aceea acest moment de sfântă amintire s-a materializat prin oficierea unui Tedeum de mulțumire pentru binefacerile primite pe parcusul anilor din partea lui Dumnezeu pe aceste meleaguri și în această comunitate creștină.

Tedeumul de mulțumire a continuat cu o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului locaș la care au participat un sobor de șapte preoți slujitori, oficialitățile locale și creștinii din Ibănești, care au dorit să șteargă praful uitării de pe memoria celor care cu multă dragoste au zidit biserica pe care să o lase moștenire urmașilor lor spre dăinuirea dreptei credințe. Cu această ocazie pentru marcarea evenimentului a fost tipărită o carte intitulată „Biserica Înălțarea Domnului Ibănești, file de ieri... file de astăzi... file pentru veșnicie...” prin care preotul paroh Berechea Ovidiu în colaborare cu prof. Vitcu Octav și prof. Vitcu Andrei au încercat să prezinte istoria sfântului locaș de la începuturi până în zilele de astăzi, carte dedicată creștinilor ibăneșteni care cu multă dragoste și cu multă dăruire s-au îngrijit de biserica inimii lor, carte prin care s-a dorit punerea în evidență a conlucrării dintre preoții slujitorii și enoriașii lor, care s-au perindat pe parcusul timpului în aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu.

Astfel s-a împlinit o sfântă datorie de readucere aminte a slujitorilor sfântului altar și a celor care au lucrat cu timp și fără timp pentru ca tezaurul credinței ortodoxe să rămână neștirbit după cuvântul Sfintei Scripturi: „credința fără fapte este moartă” (Iacob 2;20), întradevăr în parohia aceasta cuvântul Scripturii materializându-se de-a lungul anilor prin faptele enoriașilor săi. Această carte având menirea sfântă de a readuce la lumină, memoria unor oameni și sfinți slujitori care cu timp și fără timp, cu dragoste și jertfelnicie au slujit și slujesc pe Dumnezeu și Sfânta Sa Biserică.

Această carte fiind dedicată poporenilor măgureni, creștinilor cu palmele bătătorite și cu fruntea arsă de soare care dintodeauna s-au îngrijit cu drag de biserica din viața lor, această carte fiind dedicată sufletelor anonime care au slujit și slujesc cu dragoste credința creștină mult binecuvântată. Această carte dorindu-se a fi un pios omagiu pios și plin de recunoștiință pentru cei care au fost și sunt alături de biserica lor. Această carte fiind un dar de recunoștiință pentru voi creștinilor ibăneșteni pentru ca amintirea voastră să rămână pe vecie pe piedestalul veșniciei a timpului efemer...! (DorohoiNews.ro)

cultura
Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web