Dorohoi News Logo

Cenaclul Editor- radiografia unei întâlniri automnale

Cenaclul Editor 04

O nouă activitate a Cenaclului Editor s-a desfășurat duminică, 27 noiembrie 2011 la Casa Municipala de Cultură Dorohoi.

Membrii cenaclului au prezentat scrieri interesante, cu disponibilități largi de expresie literară dar și cu abordări de identificare a meditației literare : «Amurg de vară în ochii unui copil» (Cristina Doroftei), «Relația omului cu sine», «Nu vreau să am o fată», «Fire albe... » (Bara Haki Abdulbaki).

Incursiunile în creațiile literare au inclus și povestirea SF «Am văzut moartea la ea acasă», scrisă de Ana Maria Gibu, care s-a detașat prin originalitatea subiectului, a personajelor, a lumilor imaginare, dar mai ales prin pledoaria pentru universul din care facem parte.

Un moment distinct l-a constituit, evoluția scenică a lui Alexandru Mirauti care a prezentat două pamflete puse pe muzica HIP-HOP, cu subiect social și de antiteza a unor situații controversate în care se află existența umană, inclusiv cea din țara noastră, adunate în ciclul : «Ce e România!».

În dezbaterea lecturilor oferite auditoriului s-au implicat Nicu Anton, prof. Corneliu Drescanu și prof. Bara Haki Abdulbaki care au făcut referiri la : forța de sugestie a creațiilor care sunt prezentate în ședințele de cenaclu, la rostirea creatorului și cât privește «calea proprie către cunoaștere și salvare pe sine pe care o urmează cel ce scrie».

În încheierea ședinței, Nicu Anton a conchis : “Întâlnirile cenaclului pot avea un impact extrem de favorabil asupra evoluției fiecărui membru sau participant. Este mult mai valoros de a vedea în urma noastră un volum de poezie sau proză, dăruită în scris, decât orice altceva în viață. De aceea, e bine să mergem pe ideea transmiterii mesajului cenaclului, a interesului grupului, păstrând ideea fondatoare : promovarea talentelor dorohoiene. Ne gândim și la apariția unei reviste tematice cu caracter periodic, la realizarea unei pagini ONLINE la extinderea colaborărilor cu activități similare din țară, incluzând aici și posibilă vizită a Cenacului «Constantin Dracsin» din Botoșani”. (DorohoiNews.ro)

cultura
Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web