Dorohoi News Logo

EMINESCU 15 ianuarie – 1850

Eminescu

Motto: astăzi s-a născut/ cel de ne-ntrecut/ astru-al poeziei...            
                                         
Doamne Mihai, te naşti-renaşti mereu
mileniul nostru este trist şi greu.
Efervescenţa e un act anost
şi legea lumii nu-şi mai află rost.
 
Nu mai doinesc - fecioare - la izvor,
s-a ofilit în grai cuvântul DOR,
potecile prin codri s-au uscat,
românii-n pribegie au plecat...
 
Pe-aici suntem departe de Carpaţi,
din datini - nu ne-am vrut înstrăinaţi.
Fugim în stol spre flacăra Treimii
şi am ajuns să îndrăgim străinii.
 
Zâmbeşte-ne MIHAI, e sărbătoare
şi te serbăm în flame de ardoare;
Tu stai golaş în gerul dur - sărmane,
iar noi încotoşmănăm groase sumane.
 
Dar hai şi gustă, ţi-am adus colaci
ca-n vremuri, precum oamenii săraci
şi tot aşa - precum în vechii ani,
ţi-am adus vin de la Botoşani.
 
...Luceafăr blând, acei ce te-au tocmit,
nu cel mai mândru loc ţi l-au găsit.
Statuia Ta putea să steie - pură,
lâng-o biserică...pe bătătură.
 
Mihai, birjari de ideologii,
te-au fost hulit cu noi, în pribegii
şi iată, aşa trişti sărbătorim
şi naşterea - poete, ţi-o slăvim.
 
Bine-ai venit MIHAI - luceafăr clar,
din nou vom vinde paglici la ziar,
dar slava ta se suie-n zări albastre
ţâşnind etern - din inimile noastre!
IZ  DE  EMINESCU
 
De multişor prin timp m-am legănat,
prin multe primăveri şi alte brume
şi iată că-ntr-o zi am cugetat
să îmi zidesc şi eu un rost prin lume.
 
Frate Mihai - şi iată: m-am nuntit.
Chiar bunul Dumnezeu ne-a pus cunună
Mesenii, lăutarii au venit
purtând pe umeri falduri lungi de lună.
 
Știam că-ţi plac pădurile de-argint.
în palma lor noi am săltat o nuntă.
Eram ca două flori de mărgărint,
eu înspicat şi draga mea... căruntă.
 
Eu te-am simţit c-ai fost printre meseni.
Cioporul tot - aşa cum se cuvine.
Din patru zări s-au strâns samariteni
s-asculte prea-cântările divine.
 
În cinstea ta eu am rostit un vers.
Luceafărul şi-a pus mândre veşminte
şi a căzut în jos - din univers
să stea la masă şi să ia aminte.
 
MIHAI, tu niciodată n-ai nuntit
şi n-ai postit în zilele de vineri,
cu famenii mereu te-ai războit
izbindu-te mereu de-"ai noştri tineri".
 
Și a fost toamnă, iarna cade iar,
românii neaoşi sau din emigrare
află de Ţară - veşti de prin ziar
şi se închină celui ce ne are.
 
Luceafăr blând, astăzi sărbătorim
că te-ai născut din veci spre pretutindeni.
Noi, în credinţa noastră te iubim
şi te stropim cu izuri de armindeni. George Filip, Montreal, Canada (DorohoiNews.ro)

cultura
Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web