Dorohoi News Logo

SAM „Ion Pillat” Dorohoi „Alexandru Ioan Cuza şi Unirea”

SAM_Ion Pillat Dorohoi_Unirea

Unirea Ţării Româneşti cu Moldova reprezintă unul din momentele cardinale ale istoriei patriei noastre, actul politic care stă la baza României moderne. Înfăptuită la 24 ianuarie 1859 , Unirea este rezultatul firesc al unui îndelungat proces istoric, care s-a maturizat în condiţiile începutului orânduirii capitaliste şi ale formării naţiunii române.
      
Dezvoltarea şi consolidarea în rândul elevilor a sentimentul patriotic, trezirea interesului de a-şi îmbogăţi cunoştinţele despre evenimentele istorice importante ale poporului nostru a reprezentat obiectivul general urmarit în cadrul activității intitulate Alexandru Ioan Cuza şi Unirea derulată de elevii clasei a IX-a A, de la SAM  „Ion Pillat” Dorohoi, sub îndrumarea prof. Ghebac Ovidiu si pedagog Lisman Crihan Didia.
      
Sub conducerea coordonatorilor activitatii elevii au descoperit evenimentele istorice care au condus la Unirea de la 24 ianuarie 1859 şi rolul jucat de Alexandru Ioan Cuza în cadrul acestui proces  Pe baza celor discutate elevii au realizat un poster cu imagini reprezentative din procesul unirii de la 1859. (DorohoiNews.ro)

cultura
Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web