Dorohoi News Logo

Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă” Pomârla organizează licitație de masă lemnoasă. Vezi detalii!

Basota Pomarla

Anunț privind organizarea licitației de masă lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată gorun la drum auto de către Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă” Pomârla.

1.Organizatorul licitației (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail): Liceul  Teoretic ,,Anastasie Bașotă ” Pomirla  cu sediul în sat Pomârla, Comuna Pomârla, judetul Botoșani, tel. 0741545707/ fax.0231622828, email [email protected]

2. Data desfășurării și ora începerii licitației: 22.03.2019 ora 13:00

3. Locul desfășurării licitației (adresa completă): Liceul  Teoretic ,,Anastasie Bașotă ” Pomirla  cu sediul în sat Pomârla, Comuna Pomârla, judetul Botoșani

4. Tipul licitației: licitatie publica in plic inchis

5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației:  Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. 715/13.10.2017, a Hotărârii nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentwului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 si  Hotarârii Consiliului de Administrație Nr. 152/08.03.2019.

6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 18.03.2019 ora 14:00

7. Data si ora organizarii preselecției:  18.03.2019,  ora 12:00. Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscrierea la licitatie: 22.03.2019 ora 11:00. 

8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro ., [email protected] si pe site-ul https://doruditu.ro/liceu/index.html

9. Volumul de lemn pentru care se organizeaza licitatia este de 4296 mc/brut de masă lemnoasă gorun pe picior și 254,42 mc/brut masă lemnoasă fasonată gorun la drum auto din care pe loturi: 

Lotul 1 – 155 mc /brut - masă lemnoasă pe picior - conform APV 1468;
Lotul 2 – 950 mc /brut - masă lemnoasă pe picior - conform APV 1469;
Lotul 3 – 1766 mc /brut - masă lemnoasă pe picior - conform APV 1412;
Lotul 4 – 286 mc /brut - masă lemnoasă pe picior - conform APV 1331619;
Lotul 5 – 246 mc /brut - masă lemnoasă pe picior - conform APV 1331645;
Lotul 6 – 893 mc /brut - masă lemnoasă pe picior - conform APV 1477;
Lotul 7 – 114 mc /brut - masă lemnoasă fasonată gorun la drum auto - conform carnetului de inventariere nr. 4100/31.12.2018;
Lotul 8 – 140,42 mc /brut - masă lemnoasă fasonată gorun la drum auto - conform carnetului de inventariere nr. 3280/01.10.2018.

10. Volumul de masă lemnoasă și/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat aflat la prima licitatie  nu se supune procedurii de vânzare prin negociere (loturile  4 si 5 se supun negocierii)

11. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 04.03.2019

12. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației (persoane de contact, numere de telefon și fax, e-mail): Jîșcanu Maricel Bogdan, 0741545707, fax.0231622828, email [email protected]

Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web