Dorohoi News Logo

Cerc pedagogic găzduit de Grădinița cu program normal din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 Străteni - FOTO

cerc pedagogic strateni 08

Grădiniţa cu program normal din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 Străteni, comuna Lozna a găzduit activitatea, primului semestru, a cercului pedagogic al educatoarelor din centrul metodic nr. 12.

Fiind an centenar, a fost o zi de sărbătoare, cu o atmosferă deosebită, transmisă chiar de activitatea ȋn sine, „Educația copiilor în spiritul valorilor naționale”, activitate demonstrativă susţinută cu multă dăruire şi tact pedagogic de prof. Adina Burlacu, asigurându-se astfel o activitate didactică de calitate.

Ȋn cadrul Cercului pedagogic s-au ȋntâlnit, educatoarele din Gradiniţele „Albă ca Zăpada”, nr.5, nr. 10 din Dorohoi și din comunele Dersca, Pomîrla și respectiv Lozna

Obiectivele specifice ale activităţii au fost: aprofundarea informaţiilor referitoare la tema „Educarea copilului în spiritul valorilor naționale”; dezvoltarea abilităților organizare, coordonare, evaluare a activităților care vizează valorile naționale la nivelul învățământului preșcolar; diseminarea/valorificarea exemplelor de bună practică.

Obiectivele propuse au fost atinse prin intermediul mijloacelor, formelor de organizare, strategiilor de instruire folosite, integrării conținuturilor și evaluării. Au fost prezentate exemple de bune practici, informaţii de specialitate cu privire la tema atât de dna prof. Adina Burlacu dar și oferite de membrele cercului pedagogic.

Oaspeţii, alături de profesor Cristina Iuliana Vatavu - directorul Școlii Gimnaziale Lozna, si-au exprimat deschis aprecierea pentru activităţile desfăşurate, felicitând preşcolarii şi apreciind activitatea colectivului de educatoare.

Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web