Dorohoi News Logo

Patru unități școlare implicate în proiectul educațional intercultural „Diversitatea nu împiedică unitatea”

educatie

Miercuri, 27.01.2021 s-a desfășurat una dintre activitățile proiectului educațional intercultural „Diversitatea nu împiedică unitatea”, respectiv „Tradiții și obiceiuri de iarnă la minoritatea ucraineană din România”. Proiectul se derulează pe tot parcursul acestul an școlar, având șapte activități. Activitatea s-a desfășurat online și au luat parte: un inspector școlar, trei directori de școli, patru profesori și 60 de elevi.

Coordonatorii acestui proiect sunt: inspector şcolar Scripcariu Petronia (Inspector pentru minorităţi naţionale la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani), profesor Grădinariu Violeta şi director, ing. Dohotariu Dumitru Viorel (Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni), director Apostol Andreea Iuliana (Şcoala Gimnazială „Dimitrie Pompeiu” Broscăuţi), profesor Ailoaie Felicia Cristina şi director Cobzaru Elena (Şcoala Gimnazială nr. 1 Cândeşti), profesor Bortă Iuliana şi director Buhaschi Traeniţa (Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Dorohoi).

Educaţia interculturală nu este sinonimă cu o educaţie pentru culturi diferite, ce ar presupune izolarea grupurilor culturale şi staticism. Ea vizează dezvoltarea unei educaţii pentru toţi, în spiritul toleranţei şi recunoaşterii diferenţelor ce coexista în aceeaşi societate. Acest tip de educaţie presupune ca zonă de manifestare şi alte spaţii educative decât şcoala, depăşind porţile acesteia pentru a se prelungi şi insinua în activităţile informale.

Educaţia interculturală urmăreşte pregătirea tinerilor pentru a trăi într-o societate multiculturală, cu o dinamică tot mai pronunţată şi care tinde tot mai mult să devină o societate interculturală. Educaţia interculturală poate fi asociată conceptului de„ learning to live together”, promovat de UNESCO.

Scopul acestui proiect este promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească a raporturilor dintre etnii. Printre obiectivele sale se numără: 
• susținerea dialogului intercultural și a transferului de bune practici la nivelul cadrelor didactice, părinților, elevilor și autorităților din domeniul educației, autorităților locale din comunele Şendriceni, Broscăuţi, Cândeşti şi oraşul Dorohoi prin schimburile de experiență;
• participarea la evenimente culturale şi sărbători locale, serbări, concursuri, în condiţiile în care arta se prezintă ca un excelent pretext şi ca o cale privilegiată pentru descoperirea, recunoaşterea şi aprecierea altor culturi;
• demararea unor strategii de valorificare a diferenţelor culturale pentru a le transforma în resurse pedagogice.

Activitatea „Tradiții și obiceiuri de iarnă la minoritatea ucraineană din România” a fost susținută de elevii de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Cândeşti, fiind îndrumați doamna director Cobzaru Elena, de doamnele profesoare Ailoaie Felicia (profesor de limba română) și Vatamaniuc Iuliana (profesorde limba ucraineană). Au fost prezentate filmări cu dansuri tradiționale ucrainene, costumul popular ucrainean, masa de ajun cu cele 12 feluri de mâncare și simbolistica fiecăruia, recital de poezie și intonare de cântece în limba ucraineană.

Elevii de la Școala Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia”- structură a Liceului Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni, de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Pompeiu” Broscăuţi și de la Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Dorohoi au adresat, elevilor de la Cândești, întrebări privind limba maternă, costumul național ucrainean, scrierea cu alfabetul chirilic, relațiile cu ceilalți elevi din școală care nu sunt de etnie ucraineană.

Dialogul susținut între elevi demonstrează încă o dată că, prin acceptarea şi promovarea valorilor precum: toleranța, egalitatea, respectul mutual, complementaritatea valorilor, școala exploatează diferenţele spirituale şi valorile locale, ataşându-le la valorile generale ale umanităţii.

Profesor Grădinariu Violeta

Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web