Dorohoi News Logo

Structura anului școlar 2021-2022. Ministerul Educației a publicat programul

Structura-Anului-scolar

Calendarul anului școlar 2021-2022 a fost publicat în Monitorul Oficial. Cursurile încep pe 13 septembrie 2021 și se încheie odată cu vacanța de vară, pe 11 iunie 2022.

Anul școlar 2021 - 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre, de 34 de săptămâni.

Primul semestru are 14 săptămâni de cursuri, dispuse pe intervalul 13 septembrie 2021-22 decembrie 2021. 

Vacanța de iarnă este și vacanța intersemestrială: 22 decembrie 2021-9 ianuarie 2022.

Semestrul al doilea are 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022, cu includerea programului "Școala Altfel’’, în perioada 8-14 aprilie, perioada în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Vacanța de primăvară: 15 aprilie - 1 mai.

Cursurile de reiau pe 2 mai și durează până la vacanța de vară care începe sâmbătă 11 iunie.

În plus, există o vacanță pentru grădinițe și clasele primare în perioada 25-31 octombrie.

„Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.


Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.  În stabilirea structurii anului școlar s-a ținut cont de propunerile Consiliului Național al Elevilor", se mai arată în comunicatul transmis de Ministerul Educaţiei.

Simulările examenelor naționale se vor organiza, după cum urmează:

A. Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

29 martie 2021: Limba şi literatura română

30 martie 2021: Matematică

31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

B. Simularea examenului național de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a

22 martie 2021: Limba şi literatura română - proba E.a)

23 martie 2021: proba obligatorie a profilului - proba E.c)

24 martie 2021: proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d)

25 martie 2021: Limba şi literatura maternă - proba E.b)

Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web