Dorohoi News Logo

Școala Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi - acreditată în cadrul programului european ERASMUS+, domeniul Educaţie şcolară

DSC_0022

Cu bucuria reuşitei unei munci de echipă anunţăm toţi colaboratorii că unitatea noastră de învăţământ a obţinut acreditare în cadrul programului european ERASMUS+, domeniul Educaţie şcolară, apel 2020.

Implicarea în proiecte şi parteneriate europene a adus o nouă viziune şcolii noastre dând impulsuri noi asupra întregului demers didactic. Schimburile de experienţă au condus la asimilarea de exemple de bune practici cu o influenţă pozitivă în dezvoltarea competenţelor lingvistice, social-civice, digitale, de sensibilizare şi exprimare culturală. Astfel, se conturează pentru absolvenţii învăţământului gimnazial un profil „de formare european” pentru a învăţa să înveţe pe parcursul întregii vieţii. Sunt oferite instrumente ale muncii în echipă, o pregătire adecvată dezvoltării competenţelor de comunicare şi colaborare, iniţiativă şi autonomie, a unor competenţe sociale şi interculturale.

VALORILE EUROPENE promovate în şcoala noastră sunt:
1. Participare şi cetăţenie activă
2. Responsabilitate faţă de mediu şi patrimoniul comunităţii
3. Egalitate de şanse şi nediscriminare
4. Comunicare, cooperare
5. Învăţare pe tot parcursul vieţii

Obiectivele strategice pe care ni le-am propus în Planul de dezvoltare europeană al Şcolii Gimnaziale „Spiru Haret” pentru a fi realizate în perioada 2020 – 2024, vizează:
– creşterea gradului de utilizare a mijloacelor informatice în cadrul învăţării;
– creşterea nivelului de cunoaştere şi aplicare a programelor şcolare care au suport digital;
– dezvoltarea competentelor cheie ale elevilor in acord cu standardele europene;
– diminuarea numărului de elevi care nu utilizează învăţarea digitală;
– creşterea gradului de implicare a profesorilor şi elevilor în proiecte care au ca scop educaţia durabilă;
– creşterea numărului de profesori şi elevi care participă la mobilităţi şi cursuri de formare;
– dezvoltarea competenţelor digitale şi de comunicare ale personalului didactic şi didactic auxiliar;
– dezvoltarea unui management eficient centrat pe valorizarea resurselor umane;
– dezvoltarea competenţelor specifice educaţiei incluzive;
– atragerea de finanţări pentru participarea la cursuri de formare continuă în scopul dezvoltării competenţelor digitale, de cooperare şi de comunicare;
– atragerea de finanţări pentru organizarea de schimburi de bune practici cu instituţii similare din ţări europene;
– eficientizarea managementului prin schimb de bune practici;
– dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii similare din uniunea europeană.

Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web