Dorohoi News Logo

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi - Proiect „împreună pentru educație!”

2.ACTIVITATI ”IMPREUNA PENTRU EDUCATIE!”

„Acest document a fost realizat cu asistența financiară a Consiliului Europei. Opiniile exprimate în această lucrare sunt responsabilitatea autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat politica oficială a Consiliului Europei”.

În Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi s-a derulat în semestrul al-II-lea al anului școlar 2020-2021 Proiectul” Împreună pentru educație!” realizat prin Programul microgranturi 2020 MEC/CoE,Intervenție de urgență în școlile dezavantajate din România în vederea facilitării accesului elevilor la educație incluzivă de calitate.Această oportunitate de finanțare este rezultatul cooperării dintre Ministerul Educației și Cercetării și Consiliul Europei, încadrându-se în Planul de Acțiune Strategic al Consiliului Europei pentru Romi și Nomazi 2020-2025, prioritatea 5.3. susținerea accesului la educație și formare incluzivă de calitate.”Acest proiect s-a realizat cu finanțare din partea Consiliului Europei”

Scopul proiectului
1.Asigurarea accesului la educație on line de calitate pentru elevii din grupul țintă , dezvoltarea abilităților și formarea de competențe specifice conform nivelului de vârstă, creșterea gradului de acces la resurse educaționale on line.
2.Asigurarea de materiale educaționale adecvate pentru elevii cu CES care nu dispun de device-uri pentru a se asigura accesul la resurse educaționale de calitate.
3.Promovarea valorilor și tradițiilor etniei rrome , a diversității și aprecierea imaginii ”celuilalt”.
Activități

În cadrul proiectului s-au derulat activități prin care s-a urmărit ca pentru cei 20 elevi cu CES din grupul țintă să se realizeze activități zilnice de recuperare a deficiențelor constatate la unele discipline școlare,folosind materialele didactice achiziționate prin proiect( auxiliare, alfabetar,cutia poveștilor și altele),dezvoltarea de abilități de lucru utilizând tehnica de calcul utilizând cele două laptopuri procurate prin proiect. Obiectivele acestui proiect au fost realizate în totalitate , elevii au beneficiat de susținere din partea cadrelor didactice , care au participat voluntar la activitățile suplimentare de recuperare a deficiențelor constatate la elevii din grupul țintă, au beneficiat de materiale didactice moderne și atractive, au învățat să utilizeze laptopul, au realizat că a fi rrom este o mândrie.

„Acest document a fost produs împreună cu asistența Consiliului Europei. Opiniile exprimate aici nu pot fi luate în niciun caz ca să reflecte opinia oficială a Consiliului Europei.”.

Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web