Dorohoi News Logo

Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi: Înscrieri pentru clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022

Scoala Ion Pillat Dorohoi

Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi face înscrieri pentru clasa pregătitoare, în anul școlar 2021-2022.

Pentru înscrierea în învățământul special este necesar Certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani.

Actele necesare pentru eliberarea Certificatului de orientare școlară și profesională sunt următoarele:
- o copie a actului de identitate al copilului (certificat/C.I.);
- copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
- copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
- ancheta socială de la SPLAS/ DGASPC /Primăria de domiciliu;
- fişa medicală sintetică de la medicul de familie;
- certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
- copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
- fişa de evaluare psihologică;
- fişa psihopedagogică și caracterizare de la școala de proveniență, dacă elevul a urmat cursurile altei școli;
- copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ (în caz de repetenție);
- copie a certificatului de orientare şcolară/profesională, în cazul în care a beneficiat anterior de certificat;
- dosar cu șină.

Informații suplimentare puteți obține la secretariatul unității din strada 1 Decembrie, nr 30A.

Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web