Dorohoi News Logo

Rezultatele la Bacalaureat vor fi afișate luni. Când pot fi depuse contestațiile

3

Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat 2024 vor fi afişate luni până la ora 12,00 în centrele de examen şi online.

Potrivit regulamentelor GDPR, rezultatele sunt afişate prin anonimizarea numelui şi a prenumelui candidatului (coduri).

Contestaţiile pot fi depuse/transmise în aceeaşi zi, în intervalul orar 12,00 - 18,00, inclusiv prin mijloace electronice.

Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună/transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Afişarea rezultatelor finale este programată în data de 12 iulie (în centrele de examen şi online).

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat):
susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;
obţinerea cel puţin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obţinute la probele scrise).

Ultimă oră Toate Știrile
Redacție Versiune web